Пажња: налазите се на старом сајту

Поштовани корисници, обавештавамо Вас,
да се нова верзија сајта налази на адреси - serbia.mid.ru

ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

Руска Федерација – демократска федеративна правна држава са републиканским обликом власти. Државну власт у Руској Федерацији представљају Председник, Федерална скупштина, Влада и судови.

 

Председник Руске Федерације – највиша је државна функција Руске Федерације, као и особа која је изабрана на ту дужност. Председник Руске Федерације представља шефа државе. Председник не припада никаквом огранку власти, већ им је надређен, зато што има координативне функције има право да распусти Државну Думу. У складу са Уставом Руске Федерације и федералним законима Председник Руске Федерације одређује основне правце унутрашње и спољне политике.

4. марта 2012. године за Председника Руске Федерације изабран је Владимир Владимирович Путин, који је у првом кругу народ-них избора добио 63,6 процената гласова бирача.

 

Влада – безбеђује јединствену финансијску, кредитну, монетарну државну политику, јединствену државну политику у области културе, науке, образовања, здравствене и социјалне заштите,  екологије, као и у другим областима друштвеног живота. На њеном челу је Председник Владе. Влада укључује заменике Председника Владе и федералне министре.

8. маја 2012. год. за Премијера Владе Руске Федерације именован је Дмитриј Анатољевич Медведев.

 

Федерална скуштина – представља законодавни орган Руске Федерације, у складу са Уставом Федерације из 1993. год. Федералну скупштину чине два дома: Државна Дума Руске Федерације  (доњи дом) и Савет Федерације Руске Федерације (горњи дом).

Председник Савета Федерације је Валентина Матвијенко. Председник Државне Думе је Вјачеслав Володин.

 

Министарство иностраних послова Руске Федерације (МИП Русије) је федерални орган извршне власти Руске Федерације који врши послове државне управе у области односа Руске Федерације са страним државама и међународним организацијама.

Министарство је потчињено предсједнику Руске Федерације по питањима, који спадају у његову надлежност према Уставу или у складу са законодавством Руске Федерације. МИП Русије (у 1946. – 1992. години МИП Руске советске федеративне социјалистичке репу блике) је било образовано као Народни комесаријат иностраних послова 1. фебруара 1944. години, и постојало је паралелно са Министарством иностраних послова СССР-а. Главна улога министарства је припрема опште стратегије спољ не политике, изношење одговарајућих предлога председнику и реализација спољнополитичког курса.

МИП делује непосредно или преко дипломатских представниш тава и конзуларних установа, представништава при међународним организацијама, територијалних органа – представништава Министарства на територији Русије.

Систем министарства чине: централни апарат, спољне установе, територијални органи, организације потчињене Министарству које обезбеђују делатност МИПа на територији Русије.

МИП ради у складу са Уставом, федералним уставним законима, федералним законима, актима председника и Владе као и међународним уговорима.

На челу дипломатског ресора стоји министар иностраних послова, кога именује председник Руске Федерације на предлог председника Владе. Министар сносиличну одговорност за испуњавање обавеза у складу са додељеним овлаштењима и реализацију државне политике у оквирима његове компетенције. Он има помоћнике које такође именује председник Руске Федерације.

Од 2004. године Министар иностраних послова Руске Федерације је Сергеј Лавров.

 

Контакти

Амбасада

Тел: +381 (0)11 361 1090; +381 (0)11 361 1323
Емаил: rusembserbia@mid.ru
Web: serbia.mid.ru

Конзулат

Тел: +381 (0)11 361 3964, 361 7644, 361 3180
Емаил: cons.serbia@mid.ru


остали контакти